O mnie

 W swojej pracy kieruję się zasadami określonymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa, jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów akredytowanych przez PTP.

Kwalifikacje

Ukończone studia:

Uniwersytet Wrocławski – kierunek: Psychologia (ścieżka kliniczna: Psychopatologia człowieka dorosłego).

Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum – Studia podyplomowe „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” -całościowe czteroletnie szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uprawniające do prowadzenia psychoterapii.

Ukończone inne kursy i szkolenia:

Roczny program edukacji psychologicznej w nurcie Gestalt -Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie

Studium psychologicznego treningu grupowego i warsztatu umiejętności psychospołecznych w nurcie Gestalt – Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie

Trudności w psychoterapii oraz szkolenie superwizyjne z prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Pomoc psychologiczna. Kurs stażowy – Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej AD we Wrocławiu

Pomoc psychologiczna. Staż praktyczny– Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej AD we Wrocławiu

Naucz się uczyć innych. Trening Trenerów  (uzyskanie tytułu trenera I stopnia) – Agencja Rozwoju Innowacji we Wrocławiu.

Przeciwdziałanie uzależnieniu od środków psychoaktywnych – Fundacja na Rzecz Dzieci Uzależnionych we Wrocławiu.

Przemoc seksualna – profilaktyka i interwencja w praktyce nauczyciela i wychowawcy – Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu

Praca ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth – fundacja ETOH w Warszawie

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywałam pracując w ośrodkach zajmujących się wspieraniem młodzieży i ich rodzin. Od 2014 roku prowadzę konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną w Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu. Współpracuję również z prywatnymi ośrodkami oferującymi pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną we Wrocławiu, gdzie prowadzę terapię indywidualną. Bogate doświadczenie kliniczne zdobyłam pracując z osobami pozbawionymi wolności udzielając wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, przeprowadzając konsultacje oraz prowadząc grupowe zajęcia readaptacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz zachowań agresywnych.

ul. Wita Stwosza 16

50-950 Wrocław

tel. 665-832-705

e-mail: jmpsychoterapia@gmail.com